We digitize Lean!

Kanri Soft to wspierający funkcjonowanie w duchu lean system cyfrowego zarządzania w chmurze łączący narzędzia pozyskiwania danych z wielu źródeł oraz ich przetwarzania i wizualizacji.

uelogo

Kanri Soft pomaga realizować pełen potencjał ludzi i maszyn

Technologia Kanri Soft gromadzi dane pochodzące z maszyn i od operatorów.

Automatycznie przetwarzane i dostarczane informacje w czasie rzeczywistym pozwalają identyfikować problematyczne obszary i podejmować właściwe decyzje.

Wszystkie dane w jednym miejscu

Kanri Soft samoczynnie gromadzi dane procesowe z maszyn i od operatorów

Poprawa efektywności zarządzania

Dzięki przejrzystym wizualizacjom danych menadżerowie zyskują podstawę, by reagować szybko i adekwatnie

Właściwe informacje we właściwym czasie

Każdy uczestnik procesu ma dostęp do potrzebnych mu w pracy informacji

Maksymalizacja wydajności produkcji

Wiarygodne i dostępne w czasie rzeczywistym dane pozwalają identyfikować obszary poprawy i optymalizować procesy produkcji

Pilotażowe wdrożenie Kanri Soft w ETO Magnetic

Wdrożenie systemu zautomatyzowanego zbierania danych z maszyn produkcyjnych może znacząco ułatwić pracę osób zarządzających procesami i odpowiedzialnych za politykę...

Wdrożenie systemu kontroli produkcji Kanri Soft w przetwórstwie ryb

Zastosowanie systemu nadzoru przebiegu procesów produkcyjnych w zakładzie przetwórstwa rybnego umożliwiło zobiektywizowaną kontrolę wydajności produkcji i optymalizację funkcjonowania zakładu....

Kanri Soft wspiera optymalizację procesu produkcji w branży meblarskiej

Ilość czasu przeznaczanego na nieproduktywne czynności w przedsiębiorstwie branży meblarskiej została zredukowana dzięki narzędziom optymalizacji procesu produkcji wchodzącym w...

Zastosowanie Kanri Soft w zakładzie przemysłu tworzyw sztucznych

Umożliwiające kontrolę wydajności pracy maszyn i operatorów moduły systemu Kanri Soft przyczyniły się do poprawy stopnia wypełnienia planu produkcji w...
Zobacz co możesz zyskać

Oszczędności

 • Wyeliminowanie konieczności ręcznego zbierania danych z produkcji
 • Wyeliminowanie konieczności szukania przełożonego/mechanika
 • Dane zarządcze dostępne w czasie rzeczywistym
 • Zwiększenie wydajności pracy dzięki lepszemu nadzorowi
 • Odzyskany czas pracowników przeznaczony na bardziej produktywne czynności
 • Zobiektywizowany pomiar wykorzystania zasobów (np.: OEE)
Co możesz zyskać

Jakość

 • Informacja o błędach jakościowych dostępna w czasie rzeczywistym
 • Możliwość szybszej reakcji w przypadku zaobserwowania odchyleń
 • Alerty jakościowe: Informacje o reklamacjach i ważnych działaniach, dostarczane wprost na panele operatorów i potwierdzane przez nich
 • Możliwość automatycznego zatrzymania produkcji przypadku wykrycia nadmiernej ilości błędów
Co moższ zyskać

Bezpieczenstwo

 • Możliwe zgłaszanie wypadków z każdego miejsca
 • Automatyczne powiadomienia i wzywanie przełożonych w razie wypadku
 • Możliwość szybszego reagowania na zgłoszenia (alerty widoczne w wielu miejscach systemu jednocześnie, alerty SMS itp.)

Zobacz jak nasz system może pomóc w optymalizacji pracy Twoich pracowników

Panel operatora

Wskaźnik tempa produkcji

Panel operatora pozwala monitorować poprawność tempo produkcji i realizacji planu produkcyjnego.

Dostęp do plików (instrukcje, rysunki itp.)

Wygodna w użyciu baza instrukcji i rysunków, dająca podstawę do prawidłowej identyfikacji braków.

Panel operatora

Zgłaszanie awarii i wzywanie utrzymania ruchu

Umożliwia jednym kliknięciem komunikowanie przełożonym wszelkich nieprawidłowości.

Zgłaszanie i klasyfikacja przyczyn przestojów

Ogranicza do minimum czas potrzebny na przekazanie „w górę” kluczowych informacji.

Panel brygadzisty

Status stanowiska

Pozwala na bieżąco weryfikować stopień realizacji planu produkcji na każdej linii.

Szybka komunikacja z operatorem

Pozwala szybko zareagować na problem występujący na danym stanowisku.

Panel brygadzisty

Czas pracy
stanowiska

Umożliwia kontrolowanie efektywności pracy maszyn i ich stanu technicznego.

Powiadomienie
o nowych zmianach

Skraca czasu reakcji na przestoje i nieprawidłowości.

Panel mechanika

Kolejka zadań

Szybki i łatwy wgląd w harmonogram i lista zadań do wykonania.

Baza wiedzy
o maszynach

Wygodna w użyciu baza wiedzy o maszynach zarówno ich historii serwisowej, jak i dokumentacji technicznej.

Panel mechanika

Widok
terminarza

Aplikacja funkcjonuje jako
harmonogram i lista zadań do wykonania.

Zgłaszanie
wypadków

Narzędzie komunikacji ze zgłaszającymi usterki i menadżerami utrzymania ruchu.

Zarządzanie linią produkcyjną

Powiadomienia i ogłoszenia

Dostęp do danych potrzebnych do kontroli funkcjonowania linii i optymalizacji pracy.

Interaktywny plan zakładu

Zmniejsza ilość czasu zużywanego na zbieranie, wprowadzanie i przetwarzanie danych.

Tablica do zarządzania linią produkcyjną

Zarządzanie projektami PDCA

Monitorowanie skuteczności wdrażanych zmian: realizację planu czy zaległości produkcyjnych przez tablicę zarządzania projektami PDCA.

Statusy linii produkcyjnych

Eliminuje ryzyko operowania na nieaktualnych lub niezgodnych z rzeczywistością informacjach.

Zarządzanie działem utrzymania ruchu

Zarządzanie projektami PDCA

Skuteczne narzędzie do zarządzania i poprawy efektywności funkcjonowania swojego działu.

Kanbany zadań

Kanbany zadań poszczególnych mechaników czy planowane serwisy, przeglądy i usprawnienia.

Tablica do zarządzania działem Utrzymania Ruchu

Planowane serwisy, przeglądy i usprawnienia

Dostęp do najbardziej aktualnych i rzeczywistych danych potrzebnych w procesie zarządzania naprawami i usterkami.

Raport wypadków

Aktualna kolejka zgłoszonych awarii i aktualne statusy i lokalizacja mechaników.