Pilotażowe wdrożenie Kanri Soft w ETO Magnetic

Wdrożenie systemu zautomatyzowanego zbierania danych z maszyn produkcyjnych może znacząco ułatwić pracę osób zarządzających procesami i odpowiedzialnych za politykę lean – wynika z pilotażowego wdrożenia aplikacji Kanri Soft w ETO Magnetic. Grupa ETO to producent elementów układów napędowych: zaworów elektromagnetycznych, siłowników, czujników i modułów dla różnych systemów i pojazdów. Firma wypracowuje rocznie obroty na poziomie […]

Wskaźnik OEE – co to takiego?

OEE (Overall Equipment Effectiveness) to jeden z wskaźników wykorzystywanych w koncepcji lean management do pomiaru stopnia wykorzystania maszyn. W jaki sposób obliczyć Całkowitą Efektywność Wyposażenia i jak korzystać z tej miary? Na używany często w przedsiębiorstwach zarządzanych w duchu lean wskaźnik OEE składają się trzy wskaźniki niższego rzędu: dostępność, wydajność i jakość pracy maszyny (ang. […]

Lean Manufacturing– czym jest i jaką rolę odgrywają w nim dane

Połączenie Big Data, narzędzi analitycznych i koncepcji szczupłego zarządzania daje w firmach produkcyjnych wielomilionowe oszczędności. Z czego wynikają dwucyfrowe zwyżki produktywności uzyskiwane w efekcie wykorzystania tych narzędzi? Rozwijany w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku sposób myślenia o produkcji stworzony przez japońskiego inżyniera Taiichi Ohno początkowo funkcjonował w literaturze anglojęzycznej pod hasłem TPS. W 1988 po […]

Kanri – czyli zarządzanie po japońsku

Gemba Kanri i Hoshin Kanri to dwa różne ujęcia zarządzania w szeroko pojętym nurcie lean management. W każdym z nich na procesy i ich doskonalenie spogląda się z innej perspektywy, ale w obu przypadkach kluczowa jest komunikacja między pracownikami różnych szczebli. Nazwy obu metod pochodzą z języka japońskiego. Hoshin Kanri, pol. Hoshin – kierunek, Kanri […]