Dotacje unijne

kolor

Kanri Soft Sp. z o.o. realizuje projekt: „Kanri” realizowany w ramach powierzenia grantu zgodnie z Projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych

Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa

Cel projektu: przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych nad oprogramowaniem Kanri Soft w dwóch płaszczyznach:

1. Skalowalności systemu w celu zweryfikowania  stabilności i niezawodności po zwiększeniu liczby stanowisk objętych monitoringiem z 2 do 10 w jednym zakładzie produkcyjnym,
2. Opracowania metodyki oraz dokonania przy jej pomocy pomiaru wykazującego, że zastosowanie oprogramowania Kanri Soft powoduje poprawę efektywności procesu produkcyjnego wyrażoną m. in.: w formie wskaźnika OEE,

Efektem prowadzonych prac będzie przeniesienie systemu z TRL VI na TRL VIII

Dofinansowanie projektu grantowego: 880 000 PLN