Kanri Soft wspiera optymalizację procesu produkcji w branży meblarskiej

Ilość czasu przeznaczanego na nieproduktywne czynności w przedsiębiorstwie branży meblarskiej została zredukowana dzięki narzędziom optymalizacji procesu produkcji wchodzącym w skład systemu Kanri Soft.

Więcej informacji wkrótce…