Poznaj naszą firmę

Kanri Soft to producent oprogramowania dla biznesu

Kanri Soft to producent oprogramowania dla biznesu pozwalającego pełniej realizować koncepcję lean management – od poziomu pracowników liniowych aż po osoby podejmujące decyzję na poziomie strategicznym.

Aplikacja stanowi skuteczne narzędzie wymiany informacji pomiędzy tymi elementami i osobami, pozwalające pełniej realizować i wykorzystywać potencjał każdego z nich.

Nasza misja

Misją Kanri Soft jest zwiększanie efektywności zarządzania procesami biznesowymi w firmach klientów.

Nasza wizja

Środkiem do osiągnięcia tego celu jest agregacja w jednej, wygodnej w użytkowaniu aplikacji rozproszonych dotąd informacji pochodzących z wielu źródeł.

Kanri Soft pomaga realizować pełen potencjał ludzi i maszyn

Rozwijany przez Kanri Soft system cyfrowego zarządzania w chmurze łączy w sobie narzędzia pozyskiwania danych z wielu źródeł oraz ich przetwarzania i wizualizacji. Dzięki temu managerowie uzyskują natychmiastowy dostęp do wiarygodnych i uporządkowanych informacji o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Pozwala to identyfikować w czasie rzeczywistym wąskie gardła i podejmować właściwe decyzje.

W efekcie ułatwiona jest optymalizacja procesów i poprawia się stopień wykorzystania zasobów produkcji.

Nasza Misja

Misją Kanri Soft jest zwiększanie efektywności zarządzania procesami biznesowymi w firmach klientów. Realizujemy ją poprzez poprawę synergii pomiędzy maszynami, komputerowymi systemami stosowanymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz obsługującymi je ludźmi:

Poznaj nasz zespół