Wdrożenie systemu kontroli produkcji Kanri Soft w przetwórstwie ryb

Zastosowanie systemu nadzoru przebiegu procesów produkcyjnych w zakładzie przetwórstwa rybnego umożliwiło zobiektywizowaną kontrolę wydajności produkcji i optymalizację funkcjonowania zakładu.

Więcej informacji wkrótce…