Zastosowanie Kanri Soft w zakładzie przemysłu tworzyw sztucznych

Umożliwiające kontrolę wydajności pracy maszyn i operatorów moduły systemu Kanri Soft przyczyniły się do poprawy stopnia wypełnienia planu produkcji w zakładzie przemysłu tworzyw sztucznych.

Więcej informacji wkrótce…