Skip to main content
FUNKCJONALNOŚCI

KANRI DLA KIEROWNIKA PRODUKCJI

Kanri to narzędzie, które dostarcza kierownikowi produkcji zagregowane i czytelne dane dotyczące efektywności całego procesu produkcyjnego.

Poznaj możliwości Kanri

Kierownik produkcji potrzebuje zobaczyć działalność całego zakładu “z lotu ptaka”. Kanri prezentuje faktyczny i aktualny obraz procesów, wskazując źródła nieprawidłowości i pola do poprawy.

Autentyczność danych

Dane zbierane przez Kanri są obarczone błędem ludzkim w dużo mniejszym stopniu niż te zbierane przy użyciu papieru. Dzięki temu:

 • polegasz na rzetelnych informacjach, dających autentyczny obraz Twojej produkcji,
 • możesz śledzić zdarzenia niemożliwe do zarejestrowania przez człowieka, takie jak mikroprzestoje.
Oszczędność czasu

Automatyzacja i uproszczenie raportowania to korzyść dla wszystkich pracowników:

 • operatorzy nie tracą czasu na żmudne i nieproduktywne wypełnianie tabelek,
 • kierownicy otrzymują natychmiastowy dostęp do wiarygodnych i przejrzystych danych.
Safety

Bezpieczeństwo to podstawowe zagadnienie w każdej firmie produkcyjnej, a zatem i jedna z kluczowych funkcjonalności Kanri. Dzięki naszemu oprogramowaniu:

 • operatorzy i mechanicy zgłaszają zdarzenia niebezpieczne i wypadki bezpośrednio w swoich panelach,
 • kierownicy i brygadziści otrzymują powiadomienia, dzięki czemu mogą natychmiastowo reagować.
Quality

Kanri wspiera kierowników w dążeniach do poprawy jakości, dzięki:

 • czytelnym raportom, które pozwalają szybko reagować na problemy,
 • alertom jakościowym i wykresom obrazującym spadki jakości na danej linii lub stanowisku, w oparciu o zdefiniowany katalog błędów,
 • dostarczaniu informacji wprost na panele operatorów i potwierdzaniu ich podpisem elektronicznym, co eliminuje papier i minimalizuje ryzyko pominięcia informacji.
Delivery

Oprogramowanie do zarządzania produkcją musi pozwalać na monitorowanie postępów i reagowanie. Dzięki Kanri:

 • na bieżąco monitorujesz realizację planu produkcji i dynamicznie zarządzasz pracą w toku, sprawnie reagując na pojawiające się problemy,
 • śledzisz przepływ produkcji na danej linii lub stanowisku, dzięki zestawieniu spodziewanej i faktycznej realizacji produkcji,
 • oceniasz produktywność i wydajność poszczególnych stanowisk i linii, śledzisz wartości OEE, porównujesz czasy cyklu i porównujesz je z oczekiwanym taktem.
Cost

Kanri pomaga Ci poznać faktyczne koszty produkcji i na bieżąco je optymalizować. Z naszym oprogramowaniem:

 • śledzisz przebieg procesu produkcyjnego, z uwzględnieniem przestojów, awarii i przezbrojeń. Znajomość czasu ich trwania i przyczyn, pozwala łatwo je identyfikować i eliminować źródła problemów, a tym samym – usprawniać przepływ,
 • możesz z łatwością monitorować całe ciągi produkcyjne, zidentyfikować wąskie gardła i balansować procesy tak, aby uniknąć nieregularności, zminimalizować poziom zapasów i prac w toku.

Gromadzenie ogromnych ilości danych ma sens tylko wtedy, gdy możemy z nich skorzystać.

Dostrzeż całościowy obraz

Firmy produkcyjne korzystają z wielu systemów gromadzenia danych. Problem w tym, że dane te nie zawsze są kompatybilne, a ich zebranie i porównanie zajmuje czas. Sprawdź, w jaki sposób Kanri może to zmienić:

Spójność danych

Kanri zbiera dane procesowe wprost z maszyn, a także od obsługujących je osób. Tak zebrane informacje są nieobarczone błędem ludzkim, precyzyjne i gotowe do przetworzenia.

Wizualizacja i dostępność

Dzięki przejrzystym wizualizacjom, menedżerowie dostrzegają całość procesu produkcji i występujące w nim nieprawidłowości. Z kolei operatorzy mają bieżący wgląd w istotne dla nich informacje dotyczące aktualnie realizowanych zleceń.

Maksymalizacja wydajności produkcji

Wiarygodne i dostępne w czasie rzeczywistym wykresy i dane pozwalają na identyfikację obszarów do poprawy, zrozumienie przyczyn nieefektywności i optymalizację produkcji. Podejmujesz decyzje błyskawicznie, w oparciu o rzetelne dane.

Poznaj wszystkie funkcjonalności Kanri

Dowiedz się, jakie korzyści Kanri daje pracownikom każdego szczebla w zakładzie produkcyjnym.

DLA OPERATORA
Uproszczone raportowanie i komunikacja
DLA BRYGADZISTY
Zarządzanie liniami produkcyjnymi

Bądź częścią zmiany

Umów się z nami na 60 minutową rozmowę, podczas której poznamy Twoje potrzeby i zastanowimy się jak nasz system może na nie odpowiedzieć.
Zamów demo - bez zobowiązań