Skip to main content
Kanri by CSHARK

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Twój Administrator i Procesor Danych

Twoim Administratorem Danych jest CSHARK sp. z o. o., z siedzibą we Wrocławiu, Polska, Rynek 36/37, 50-102 Wrocław (zwany dalej „CSHARK”).

Aby skorzystać z Twoich praw, udzielić lub wycofać zgodę oraz omówić wszystkie aspekty bezpieczeństwa Twoich Danych Osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: privacy@cshark.com lub wyślij list na powyższy adres.

 

II. Źródła danych osobowych

Przetwarzamy dane, które otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie, za pośrednictwem e-maila, wysłanego za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz w CV, które przesyłasz do nas. W takich przypadkach masz pełną kontrolę nad ilością danych, które nam ujawniasz. Możemy również przetwarzać Twoje dane ujawnione przez strony trzecie (np. agencję rekrutacyjną, naszych klientów).

 

III. Dlaczego, na jakiej podstawie prawnej i jak długo przetwarzamy Twoje dane

W ramach naszej działalności możemy przetwarzać dane osobowe w celach:

Obsługa korespondencji

Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem e-maila, strony internetowej lub tradycyjnej poczty, możemy przetwarzać Twoje dane na podstawie uzasadnionego interesu w odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Przetwarzamy Twoje dane przez okres niezbędny do obsługi korespondencji, a możemy kontynuować przetwarzanie przez okres przedawnienia możliwych roszczeń.

Ujawnienie Twoich danych jest dobrowolne, ale konieczne, aby umożliwić nam skontaktowanie się z Tobą w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Utrzymywanie relacji biznesowych

Możemy przetwarzać Twoje dane w ramach naszych zobowiązań umownych względem Ciebie lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed podpisaniem umowy z Tobą lub Twoim pracodawcą. Po zawarciu umowy Twoje dane osobowe są przetwarzane w związku z wykonaniem umowy.

Dodatkowo możemy przetwarzać Twoje dane w celu spełnienia naszego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa podatkowego i regulacji dotyczących sprawozdawczości finansowej.

Na podstawie naszego uzasadnionego interesu możemy przetwarzać Twoje dane w celu dochodzenia lub obrony możliwych roszczeń wynikających z umowy, którą podpisaliśmy z Tobą.

Przetwarzamy Twoje dane przez okres niezbędny do wykonania lub zawarcia umowy oraz w celu ograniczenia okresu możliwych roszczeń.

Ujawnienie Twoich danych jest dobrowolne i konieczne, aby umożliwić Ci podpisanie umowy z nami oraz wykonanie umowy.

Rekrutacja

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe wymienione w Artykule 22 [1] Kodeksu pracy jako część aktualnego procesu rekrutacji. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych są działania podjęte przed podpisaniem umowy. Jeśli ujawnisz więcej danych osobowych, to podstawą ich przetwarzania będzie Twoja zgoda.

Na podstawie Twojej zgody możemy przetwarzać Twoje dane w celu przyszłych rekrutacji.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania danego procesu rekrutacyjnego (w tym możliwej dochodzenia lub obrony roszczeń), a w przypadku udzielenia przez Ciebie zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych – przez okres 5 lat lub do momentu jej wycofania.

Ujawnienie Twoich danych jest dobrowolne, ale w zakresie wynikającym z Artykułu 22 [1] Kodeksu pracy jest konieczne, aby umożliwić Ci udział w rekrutacji.

Marketing i reklama

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody w celu informowania, promowania i podejmowania działań marketingowych przez CSHARK skierowanych do obecnych i potencjalnych klientów firmy.

Dane mogą być przetwarzane za pośrednictwem sieci społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn w celach marketingowych.

Twoje dane mogą być przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.

 

IV. Jakie są Twoje prawa ochrony danych?

Zgodnie z ogólnymi zasadami, masz następujące prawa ochrony danych:

 • Prawo dostępu,
 • Prawo do sprostowania,
 • Prawo do usunięcia,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • Prawo do przenoszenia danych,
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (gdy podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes CSHARK),
 • Prawo do wycofania zgody (gdy podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda),
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wykorzystanie powyższych praw zależy od warunków określonych w Rozporządzeniu (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej „RODO”. W przypadku odrzucenia Twojego wniosku, otrzymasz uzasadnioną odpowiedź.

Należy pamiętać, że:

 • prawo do usunięcia danych będzie udzielane jedynie w przypadkach wymienionych w przepisach RODO, tj.:
  • Dane przestaną być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez CSHARK w pierwszej kolejności,
  • Wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych,
  • Będziesz sprzeciwiał się przetwarzaniu Twoich danych,
  • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • Twoje dane powinny zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku wynikającego z prawa.
 • CSHARK może odmówić usunięcia danych osobowych, jeśli spełniony jest którykolwiek z warunków wymienionych w RODO, np. jeśli przetwarzanie danych jest wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych będzie udzielane jedynie w przypadkach wymienionych w przepisach RODO, tj.:
  • Zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz zażądać ograniczenia ich przetwarzania na okres niezbędny do ich weryfikacji,
  • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale będziesz sprzeciwiał się ich usunięciu, prosząc o ograniczenie ich przetwarzania,
  • Twoje dane nie będą już potrzebne dla nas, ale możesz potrzebować ich, aby móc obronić się lub wnosić roszczenia,
  • Będziesz sprzeciwiał się przetwarzaniu Twoich danych – do momentu ustalenia, czy nasze uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstawy dla Twojego sprzeciwu.
 • prawo do przenoszenia danych będzie udzielane jedynie w przypadkach, gdy prawna podstawa przetwarzania danych osobowych jest zgodą lub wykonaniem umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 • W niektórych przypadkach możemy odmówić Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu CSHARK, jeśli istnieje uzasadniona podstawa do przetwarzania danych, która przewyższa interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, lub gdy istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. CSHARK nie będzie uprawniony do takiej mocy, jeśli dane są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego.

 

V. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane stronom trzecim, które przetwarzają dane osobowe w imieniu CSHARK, np. usługom księgowym, dostawcom usług informatycznych – przy czym te podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i zgodnie z naszymi instrukcjami. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli jest to niezbędne dla określonego celu przetwarzania, np. bankom, operatorom pocztowym, kancelariom prawnych, naszym klientom, dostawcom oprogramowania rekrutacyjnego. Twoje dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy prawa, w tym organom sądowym.

 

VI. Przetwarzanie danych w mediach społecznościowych i współzarządzanie danymi

CSHARK przetwarza dane osobowe w ramach profili i kont w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube i Instagram. Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • prowadzenia stron fanów i grup na portalach społecznościowych Facebook, LinkedIn lub Instagram, zgodnie z warunkami określonymi przez administratorów tych witryn oraz zgodnie z zasadami i regulaminami tych witryn,
 • komunikowania się za pośrednictwem stron fanów i kont w mediach społecznościowych na temat działań i inicjatyw CSHARK, w tym promowania wydarzeń, usług i produktów,
 • komunikowania się za pomocą dostępnych funkcji tych usług, takich jak odpowiedzi na reakcje, komentarze i wiadomości prywatne,
 • analizowania aktywności użytkowników naszych profili, w tym zbierania danych na temat liczby polubień, komentarzy i udostępnień naszego profilu lub zamieszczonych na nim treści, w celach statystycznych i reklamowych za pomocą narzędzi dostarczanych przez sieci społecznościowe.

Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes CSHARK w promowaniu swojej marki, dbaniu o swój wizerunek, prowadzeniu bezpośredniego marketingu oraz zapewnianiu możliwości kontaktu i skutecznej komunikacji.

Dostawcy usług są wspólnymi administratorami danych osobowych:

Wspólne zarządzanie obejmuje przetwarzanie danych w celach statystycznych i reklamowych oraz analizę danych w celu wyświetlania statystyk dotyczących aktywności użytkowników strony fanów. Zasady wspólnego zarządzania danymi oraz zasady przetwarzania danych osobowych przez wymienionych dostawców jako niezależnych administratorów danych są dostępne na ich stronach internetowych.

 

VII. Automatyczne gromadzenie danych

Ciasteczka to małe pliki tekstowe umieszczane na Twoim komputerze przez odwiedzane witryny internetowe. Są one szeroko stosowane w celu zapewnienia poprawnego działania witryn internetowych lub ich większej efektywności, a także dostarczania informacji właścicielom witryny.

Nasza witryna może używać następujących typów plików cookie:

 • Niezbędne ciasteczka – niezbędne do poprawnego funkcjonowania naszej witryny. Nie ma możliwości ich wyłączenia, ponieważ są one niezbędne do świadczenia usług elektronicznych.
 • Ciasteczka analityczne – służące do analizy Twojego zachowania na naszej stronie internetowej. Pozwalają nam analizować ruch na naszej stronie internetowej i poprawiać jej efektywność.
 • Ciasteczka marketingowe – rejestrują Twoją wizytę na naszej stronie internetowej, odwiedzane przez Ciebie strony i linki, które klikasz. Zebrane informacje pomagają nam uczynić naszą witrynę oraz wyświetlaną na niej treść (w tym marketingową) bardziej odpowiednią dla Twoich zainteresowań oraz mierzyć skuteczność działań marketingowych lub informacyjnych. Możemy udostępniać informacje zewnętrznym podmiotom w tym celu.

Możesz w dowolnym momencie zaprzestać przekazywania nam tych danych, usuwając pliki cookie z urządzenia. Aby to zrobić, musisz zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Możesz również włączyć blokowanie plików cookie dla wszystkich lub wybranych witryn.

Jeśli nie wiesz, jak zarządzać plikami cookie, możesz znaleźć to na stronie swojej przeglądarki internetowej:

Analizujemy dane, które zbieramy, za pomocą rozwiązań dostarczanych przez dostawców zewnętrznych. Obecnie korzystamy z narzędzia Google Analytics, dostarczanego przez Google Inc. („Google”). Informacje generowane przez pliki cookie odnoszą się do korzystania z naszej witryny i nie są tożsame tożsamościowe ze względu na anonimowe rejestrowanie adresów IP.

Dodatkowo, korzystamy z wtyczek mediów społecznościowych. Dane zbierane w związku z wtyczkami mediów społecznościowych mogą być przesyłane jedynie między Twoją przeglądarką internetową a wybranym operatorem mediów społecznościowych. Nie mamy możliwości poznania zebranych i przekazywanych danych. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat przetwarzania danych na stronach operatorów mediów społecznościowych:

 

VIII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

CSHARK współpracuje również z dostawcami mającymi siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG, gdy jest to konieczne i zapewnione jest adekwatne stopień ochrony. Zapewniamy, że ustalone standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską w ramach procedury przesiewowej stanowią podstawę dla każdego przekazu danych.

 

IX. Zmiany w naszej Polityce Prywatności

Możemy zmieniać tę Politykę Prywatności w dowolnym momencie, szczególnie gdy zachodzi zmiana przepisów, technologii lub sposobu działania naszej witryny internetowej. Zawsze możesz znaleźć najbardziej aktualną wersję naszej Polityki Prywatności na naszej stronie internetowej.