Poznaj funkcjonalności

Aplikacja pozwala optymalizować procesy, zwiększając ich efektywność i ograniczając tym samym koszty i ślad węglowy wytworzenia pojedynczego elementu.

Zastosowanie oprogramowania Kanri Soft, zbierającego automatycznie komplet danych z maszyn i od obsługujących je osób, pozwala całkowicie wyeliminować z produkcji papierowy obieg dokumentów – co ma nie tylko pozytywny wpływ na dostępność danych dla menadżerów, ale także zmniejsza w szerokim ujęciu liczbę drzew ścinanych na potrzeby przemysłu papierniczego.

Panel operatora

Z punktu widzenia operatora Kanri Soft pozwala monitorować poprawność tempa produkcji, daje świadomość wskaźników używanych przez przełożonych i pozwala jednym kliknięciem komunikować im wszelkie nieprawidłowości.

Wskaźnik tempa produkcji

Panel operatora pozwala monitorować poprawność tempo produkcji i realizacji planu produkcyjnego.

Dostęp do plików (instrukcje, rysunki itp.)

Wygodna w użyciu baza instrukcji i rysunków, dająca podstawę do prawidłowej identyfikacji braków.

Panel operatora

Zgłaszanie awarii i wzywanie utrzymania ruchu

Umożliwia jednym kliknięciem komunikowanie przełożonym wszelkich nieprawidłowości.

Zgłaszanie i klasyfikacja przyczyn przestojów

Ogranicza do minimum czas potrzebny na przekazanie „w górę” kluczowych informacji.

Panel brygadzisty

Panel brygadzisty pozwala na bieżąco weryfikować stopień realizacji planu produkcji na każdej linii, kontrolować efektywność pracy maszyn i ich stan techniczny.

Status stanowiska

Pozwala na bieżąco weryfikować stopień realizacji planu produkcji na każdej linii.

Szybka komunikacja z operatorem

Pozwala szybko zareagować na problem występujący na danym stanowisku.

Panel brygadzisty

Czas pracy
stanowiska

Umożliwia kontrolowanie efektywności pracy maszyn i ich stanu technicznego.

Powiadomienie
o nowych zmianach

Skraca czasu reakcji na przestoje i nieprawidłowości.

Panel mechanika

Menadżerowie produkcji mają dzięki aplikacji dostęp do danych potrzebnych do kontroli funkcjonowania linii i optymalizacji pracy oraz monitorowania skuteczności wdrażanych zmian: od interaktywnego raportu bezpieczeństwa, realizację planu czy zaległości produkcyjnych przez tablicę zarządzania projektami PDCA, po najbardziej przydatne w ich pracy powiadomienia.

Kolejka zadań

Szybki i łatwy wgląd w harmonogram i lista zadań do wykonania.

Baza wiedzy
o maszynach

Wygodna w użyciu baza wiedzy o maszynach zarówno ich historii serwisowej, jak i dokumentacji technicznej.

Panel mechanika

Widok
terminarza

Aplikacja funkcjonuje jako
harmonogram i lista zadań do wykonania.

Zgłaszanie
wypadków

Narzędzie komunikacji ze zgłaszającymi usterki i menadżerami utrzymania ruchu.

Tablica do zarządzania linią produkcyjną

Menadżerowie produkcji mają dzięki aplikacji dostęp do danych potrzebnych do kontroli funkcjonowania linii i optymalizacji pracy oraz monitorowania skuteczności wdrażanych zmian: od interaktywnego raportu bezpieczeństwa, wykresu pareto braków, macierzy kompetencji, realizację planu czy zaległości produkcyjnych przez tablicę zarządzania projektami PDCA, po najbardziej przydatne w ich pracy powiadomienia.

Powiadomienia i ogłoszenia

Dostęp do danych potrzebnych do kontroli funkcjonowania linii i optymalizacji pracy.

Interaktywny plan zakładu

Zmniejsza ilość czasu zużywanego na zbieranie, wprowadzanie i przetwarzanie danych.

Tablica do zarządzania linią produkcyjną

Zarządzanie projektami PDCA

Monitorowanie skuteczności wdrażanych zmian: realizację planu czy zaległości produkcyjnych przez tablicę zarządzania projektami PDCA.

Statusy linii produkcyjnych

Eliminuje ryzyko operowania na nieaktualnych lub niezgodnych z rzeczywistością informacjach.

Tablica do zarządzania działem Utrzymania Ruchu

Wykorzystując system Kanri Soft utrzymanie ruchu ma dostęp do najbardziej aktualnych i rzeczywistych danych potrzebnych w procesie zarządzania naprawami i usterkami, jak również planowanymi serwisami czy przeglądami maszyn.

Zarządzanie projektami PDCA

Skuteczne narzędzie do zarządzania i poprawy efektywności funkcjonowania swojego działu.

Kanbany zadań

Kanbany zadań poszczególnych mechaników czy planowane serwisy, przeglądy i usprawnienia.

Tablica do zarządzania działem Utrzymania Ruchu

Planowane serwisy, przeglądy i usprawnienia

Dostęp do najbardziej aktualnych i rzeczywistych danych potrzebnych w procesie zarządzania naprawami i usterkami.

Raport wypadków

Aktualna kolejka zgłoszonych awarii i aktualne statusy i lokalizacja mechaników.