Informacja o przetwarzaniu danych

KANRI SOFT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rynek 36 /37, 50-102 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000871300, NIP: 8971886329, REGON: 38762609900000, o kapitale zakładowym 9.700,00 PLN, adres e-mail: office@kanrisoft.eu , jako administrator Pana/ Pani danych osobowych (dalej: „Administrator” lub „Spółka”), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), przekazuję następujące informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Podstawa prawna przetwarzania:

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (tj. na podstawie zgody, osoby, której dane dotyczą) i zgodnie z treścią RODO, a także w związku ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowej, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Dobrowolność podania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

Cofnięcie zgody:

Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Cele przetwarzania:
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja wysyłki newslettera Spółki.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych.
2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez nas Pańskich danych osobowych narusza przepisy RODO.
3. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych, gdy:
a. przetwarzanie to odbywa się w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego – jeśli skorzysta Pani/Pan z tego prawa, niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
b. przetwarzanie to odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – jeśli skorzysta Pani/Pan z tego prawa, niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba, że Administrator będzie w stanie wykazać, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, nadrzędne wobec wskazanych przez Panią/Pana interesów, praw lub wolności.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w opisanym wyżej celu. Dane zostaną również usunięte, gdy nie będą już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące dla Spółki usługi związane z koniecznością powierzenia im niektórych czynności przetwarzania danych.