Pilotażowe wdrożenie Kanri Soft w ETO Magnetic

Wdrożenie systemu zautomatyzowanego zbierania danych z maszyn produkcyjnych może znacząco ułatwić pracę osób zarządzających procesami i odpowiedzialnych za politykę lean – wynika z pilotażowego wdrożenia aplikacji Kanri Soft w ETO Magnetic.

Grupa ETO to producent elementów układów napędowych: zaworów elektromagnetycznych, siłowników, czujników i modułów dla różnych systemów i pojazdów. Firma wypracowuje rocznie obroty na poziomie 400 mln euro i zatrudnia ponad 2 tys. osób. Założona w Niemczech w 1948 r., działa dziś w globalnej skali w oparciu o zakłady w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Indiach, Chinach, Niemczech i Polsce. Działająca od 2000 r. fabryka we Wrocławiu, zarządzana przez spółkę ETO Magnetic jest drugim co do wielkości zakładem Grupy. Zatrudnia kilkaset osób – w tym około 30 w dziale R&D – i specjalizuje się w wytwarzaniu elektrozaworów pneumatycznych i hydraulicznych. Dążąc do zwiększenia poziomu wglądu w funkcjonowanie linii produkcyjnych i poprawy wydajności pracy, firma zdecydowała się na wdrożenie systemu pozwalającego dokładniej i bardziej obiektywnie mierzyć wskaźnik ogólnej efektywności.

Wyzwanie

Dotychczas wskaźnik ogólnej efektywności maszyn, zwany OEE, określany był w ETO w oparciu o tzw. elektroniczną godzinówkę. Zadaniem operatora linii produkcyjnej było cogodzinne opisywanie na potrzeby cyfrowego systemu statusu poszczególnych urządzeń. Ze względu na subiektywność tych ocen, jak i dużą zmienność funkcjonowania maszyn w czasie, poziom szczegółowości uzyskiwanych danych nie był wystarczający. Firma entuzjastycznie zareagowała więc na propozycję pilotażowego wdrożenia na swojej linii produkcyjnej rozwiązania, które pozwoliłoby na obiektywizację pomiarów i ułatwienie zbierania danych.

Rozwiązanie

Firma Kanri Soft opracowała w toku konsultacji z menadżerami ETO Magnetic program umożliwiający integrację z systemem Kanri Soft wykorzystywanych dotąd w ETO data loggerów, tj. urządzeń sczytujących dane z maszyn. – Proces obiektywizacji pomiarów używanych w obliczeniach efektywności funkcjonowania maszyn w ETO Magnetic wymagał jednoznacznego opisania wszystkich stanów, w które wchodzą urządzenia klienta i klarownego opisania ich wpływu na proces produkcji. Obok integracji z zastanymi urządzaniami przekazu danych z maszyn było to największe wyzwanie tego wdrożenia – mówi Grzegorz Golaś, CEO Kanri Soft odpowiedzialny za wdrożenie systemu. – Dzięki sukcesowi odniesionemu na obu tych polach, dysponujemy obecnie modułową, otwartą na potrzeby indywidualizacji architekturą systemu zdatnego do zastosowania zarówno w przedsiębiorstwach prowadzących produkcję mało- jak i wielkoseryjną – relacjonuje. Prócz kluczowej z perspektywy klienta funkcjonalności, jaką jest zautomatyzowane przekazywanie do systemu informacji na temat tego, w jakim tempie pracuje maszyna i czy występują przestoje, system umożliwia operatorom zgłaszanie awarii, wypadków i braków. Informacje te są automatycznie przekazywane brygadziście oraz działowi utrzymania ruchu.

Efekt

Z perspektyw brygadzisty, inżyniera procesu i lidera działu lean koordynujących pracę na wyposażonej w Kanri Soft linii produkcyjnej ETO, rozwiązanie jest przydatne i przyjemne w użyciu. – Korzystający z naszego oprogramowania jako źródła danych menadżerowie dali w ankiecie ewaluacyjnej wyraz swojego entuzjazmu względem rozwiązania – mówi Golaś. – Z perspektywy ich pracy, Kanri Soft upraszcza pozyskiwanie danych i dzięki obiektywizacji zwiększa ich wiarygodność. Poświęcając mniej czasu na obróbkę informacji i ich weryfikację, osoby zarządzające procesem mają więcej czasu na kreowanie innowacji, dzięki którym możliwe będzie zwiększanie produktywności zakładu – relacjonuje CEO Kanri Soft. Rzeczywiście, zapytani o stopień, w jakim aplikacja pomaga w codziennej pracy, użytkownicy pełniący role menadżerskie przyznali oprogramowaniu średnio 9 na 10 możliwych punktów. Co najmniej równie wysoko oceniona została prostota użytkowania, zrozumiałość prezentowanych informacji oraz ogólny wygląd systemu.